Parke Hakkında

1) LAMİNE PARKE NEDİR ?

Lamine parke, hammaddesinin tamamı doğal ahşap olan 2 veya 3 değişik katmanın birbirine dik yönlerde yapıştırılmasıyla imal edilen, uzun ömürlü ve dekoratif bir zemin kaplama ürünüdür.

Katmanlı Lamine Parke

Üst katman değerli ağaçtan oluşmaktadır.
Orta katman, alt ve üst katmana dikey doğrultuda yumuşak ağaçtan oluşmaktadır.
Alt katman yumuşak ağaçtan oluşmaktadır.
2 Katmanlı Lamine Parke
Üst katman değerli ağaçtan oluşmaktadır.
Değerli ağaç tabakası uygun kalınlıktaki kontraplakla birleştirilmektedir.

2) NEDEN LAMİNE ?

Kullanıma hazırdır.
Uzun ömürlüdür, dayanıklıdır.
Doğanın ve ahşabın sıcaklığını döşendiği mekana taşır.
Alttan ısıtmalı mekanlar başta olmak üzere her türlü mekana uygundur
Konforludur.
Sistre edilmiş ve cilalanmıştır, dolayısıyla döşeme sırasında sistre ve cilaya ihtiyaç duyulmaz. Ancak gerekirse birçok kez sistre cila yapılabilir.
Kolay montaj yapılır, mevcut zeminin üzerine de monte edilebilir.
Yüksek frekanslı seslerin yutulmasını sağlayarak akustik olarak da konforlu bir ortam sağlar.
Doğada giderek azalan değerli ağaçlar sadece en üstte kullanıldığı için çevre dostudur.
Lamine parkeler mikrop ve bakteri barındırmaz ve elektrostatik ortam oluşturmaz.

3) LAMİNE PARKE UYGULAMA KOŞULLARI NASIL OLMALIDIR ?

Lamine parke mekanlarınıza değer katan eşsiz , doğal bir zemin malzemesidir. Ancak doğal ahşabın depolamadan uygulamaya ve kullanıma kadar içinde bulunduğu tüm mekanlarda ortam koşullarının ve depolama şartlarının dikkatle takip edilmesi gerekmektedir.
Uygulama yapılacak mekanda kapı ve pencereler takılmış , tüm boşluklar kapatılmış olmalıdır. Tercihen lamine parke mekanda yapılacak en son iş olmalıdır.
Lamine Parke uygulanacak alanda şap kotunda ve terazisinde olmalı , şap içerisindeki bağıl nem miktarının % 40‘ı (yere yapıştırmada %30’u ) aşmaması gerekir. Yüzer sistem uygulama yapılması durumunda 2 mm kadar bozukluklar tolere edilebilir. Ancak yere yapıştırma uygulama yapılması durumunda ise şapın son derece düzgün olması veya tesviye şapı uygulaması ya da şap üzerine kontraplak konularak uygulaya geçilmesi gerekir.
Lamine Parke uygulanacak olan mekanda havada %30-%60 arası bağıl nem ve minimum 18 oC sıcaklık ideal koşulları sağlar. Yeni binalarda nem oranının daha yüksek olabileceği düşünülerek , oluşabilecek aşırı nemi yok etmek amacı ile mekanı ısıtmak veya havalandırmak bir çözüm olabilir.
Lamine Parkelerin depolanacağı ortamın da nem, su ve aşırı sıcaklık değişimlerine maruz kalmaması ve istiflenen paketlerin asla doğrudan beton zemin üzerine konmaması gerekir.

4) UYGULAMA EKİPMANLARI NELERDİR ?

 • Lamine Parke uygulaması için ihtiyaç duyacağınız ekipman :

Çekiç, Testere (El Testeresi /Motorlu Testere veya Gönye Kesici ) , gönye , kurşun kalem , matkap ve punç , takoz ve çektirme demiri.
Motorlu /:Daire vb. otomatik testere kullanmanız durumunda panelleri alttan üste doğru kesin , el testeresi kullanırken ise üstten alta kesin .
Panelleri birbirlerine geçirmek için her zaman bu iş için üretilen plastik takoz kullanarak güç uygulanmalıdır. Doğrudan çekiçle vurmak ya da parke parçalarını bu iş için kullanmak birleşim yerlerinin dağılarak zarar görmesine neden olabilir .
Yüzer Sistem uygulama D3 tipi lamba zıvana tutkalı kullanmalısınız.

5) İDEAL DÖŞEME YÖNÜ NEDİR ?

 

 • Kare Formuna yakın mekanlarda ideal döşeme yönü ışığa paralel döşemedir. Dikdörtgen mekanlarda ise panellerin uzun kenara paralel döşenmesi tavsiye edilir.

6) NEM TUTUCU NASIL UYGULANIR ?

 • Zeminden herhangi bir şekilde bağıl nem gelmesi riski içeren mekanlarda (Örn :Yeni Binalar , Giriş Katlar vb. ) şap üzerine nem tutucu bariyer kullanılması gerekir. Nem tutucu olarak 0,2 mm kalınlığında naylon örtüyü , ek yerlerinde 20 cm bindirip bantlayarak ve duvar kenarlarından dışarı taşacak şekilde zemine serin. (Zemini bohçalayın )

7) SES VE ISI İZOLASYONU NASIL SAĞLANIR ?

 

Yüzer sistem lamine parke uygulamasında ses ve ısı izolasyonu sağlamak ve panellerin doğrudan zemine temasını engellemek amacıyla 2 mm polietilen şilte/ 3mm sert polistren köpük/mantar izolasyon levhası vb. malzemeler kullanılabilir. Polietilen şiltenin 2mm’den daha kalın olması, zamanla şilte üzerine çökmelere neden olabileceğinden tavsiye edilmez.

8) UYGULAMACI UYGULAMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE NELERİ KONTROL ETMELİ ?

Tüm lamine parkeler hammadde , yarı mamül ve ürün aşamalarında titiz kalite kontrollerden geçmektedir. Ancak tahmin edeceğiniz gibi hatalar asla tamamen yok edilemez. Bu nedenle uygulama sırasında her panel gözle kontrol edilerek monte edilmeli , bu kontrol sırasında hatalı olabileceği düşünülen paneller kenara ayrılarak satıcıya bildirilmelidir. Gözle fark edilir hata içeren panellerin uygulanmasının yaratacağı sorunlar uygulamacının sorumluluğundadır.
Plank malzemelerde her bir panel tek bir ahşap parçasından oluştuğundan paneller arasında rahatsız edici renk farkları oluşabilir. Bu tür ürünleri uygularken en az birkaç paket açarak renk geçişlerini mümkün olduğunca dengeli dağıtarak uygulama yapmaya çalışın.
Uygulamaya başlarken uygulama yapacağınız doğrultu ve panel boyutlarınızı karşılaştırın. Eğer son parke parçası 5cm’den daha kısa kalacaksa ilk paneli uygun miktarda keserek son parça boyunun 5cm’den daha kısa olmasını engelleyin.

9) GENLEŞME BOŞLUĞU VE MAKSİMUM UYGULAMA ALANI NEDİR ?

Açık havada kurutma , özel fırınlardaki hassas kurutma işlemleri ve 3 katmanlı yapı ahşabın doğal çalışma miktarını minimuma indirse de ağaç lifleri her zaman nemli havada bağıl nem etkisi ile genleşecek , kuru havalarda ise su kaybederek büzüşecektir. Bu kaçınılmaz doğal tepkiye izin vermek amacıyla duvar , eşik , kalorifer borusu , kapı stoperi vb. elemanlarla parke arasında genleşme boşluğu bırakılmalıdır. Bu boşluk tüm duvarlardan Alan Genişliği(MT) X 1.5mm olarak bırakılmalı,minimum boşluk miktarı 10 mm olmalıdır. Genleşme boşlukları süpürgelik , geçiş profili ve özel kapama halkaları ile kapatılabilir. Süpürgelikler asla parkeye monte edilmemelidir. Düzgün dikdörtgen şekilli mekanlarda maksimum uygulama alanı 200 m2yi geçmemelidir. Ancak bunun yanında genişliği 10 mt , ya da uzunluğu 20 mt ve daha fazla olan mekanlarda tek alan yerine bölerek uygulama yapılmalıdır.Etrafındaki odalarla küçük dikdörtgen veya üçgenlere bölünen koridorlarda veya benzer mekanlarda bu kurallara uyulsa da küçük köşelerde daha fazla deformasyon olabilir. Bu durumu engellemenin en iyi yolu bu tür mekanları bağımsız düzgün alanlara bölmek ya da yere yapıştırma uygulama yapmaktır.

10) LAMİNE PARKE UYGULAMA SİSTEMLERİ NELERDİR?

Yüzer sistem
Yere yapıştırma

11) YERE YAPIŞTIRMA UYGULAMASININ AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI NELERDİR ?

Lamine parke uygulaması ile ilgili konuşur veya maliyet hesaplarken önemli handikaplardan biri yere yapıştırma uygulamadır. Eski tip masif parkede olduğu gibi parke elemanlarının doğrudan zemin üzerine yapıştırılması ile yapılır.

 • Yere yapıştırma uygulama zahmetli ve kullanılan özel tutkallar , yüksek tutkal sarfiyatı ve çoğu zaman zeminde ekstra düzeltme (Tesviye şapı vb. ) gerektirdiği için oldukça maliyetlidir. Her mekan ve her tip lamine parke yere yapıştırmaya uygun değildir. Yüzer sistem uygulamaya göre daha fazla zaman alır ve hemen kullanmak yerine eşyaları en az 48 saat sonra yerleştirmeye başlamanız doğru olur. Yere yapıştırma parke uygulaması yapılan bir zeminde ayak sesi son derece düşük olacak , ve zemin çok daha tok bir his verecektir. Ayrıca yere yapıştırma uygulama , büyük boyutlu tek alanlar , ya da çok fazla bölünen uzun ince koridorlarda karşılaşılabilecek sorunlar için daha uygun bir çözüm yoludur.
 • Ancak yere yapıştırma uygulama şapın yüzeysel uygunluğu ve içerdiği nem oranından uygulamanın her safhasına kadar son derece titiz ve dikkatli bir şekilde ve uzman kişilerce yapılması gereken bir işlemdir.

12) YERE YAPIŞTIRMA LAMİNE PARKENİN UYGULAMA KOŞULLARI NASIL OLMALIDIR ?

Yere yapıştırma yapılacak zemin kotunda , terazisinde olmalı , bütün boşluklar kapatılmış olmalıdır. Bunun yanında parke uygulaması yapılacak zemin son derece düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Çoğu zaman standart beton şap bu iş için yeterli düzgünlükte bulunmaz ve bu tür durumlarda özel tesviye şapı uygulanması gerekir. Zemin kotunun yükseltilmesi gereken durumlarda en az 4 mm kalınlığında kontraplak veya sunta gibi malzemeleri zemine sağlam bir şekilde monte ederek parkeyi bunlar üzerine uygulamayı düşünebilirsiniz. Ancak bu durum maliyeti arttıracaktır. Uygulama yapılacak mekanda havadaki bağıl nem % 60 , şapta maksimum nem oranı %30 olmalı , ısı en az 18C olmalıdır. Nem oranının daha yüksek olduğu durumlarda mekanın ısıtılması veya havalandırılması ile şapın kuruması beklenerek uygulamaya geçilebilir. Bu yöntemde paneller doğrudan zemin üzerine uygulandığından nem oranının yüksek olmaması önemlidir. Nemin düşürülemediği veya ilerleyen zamanlarda zeminden nem gelmesi riskinin olduğu (Örn. Toprak veya altı seviyesindeki katlarda ) mekanlarda , nem tutucu bariyer üzerine kontraplak ya da yonga levha plakalar (En az 4mm ) monte edildikten sonra , bu malzemeye parke uygulaması için uygun olan tutkalla , lamine parke montajına geçilebilir.

13) YERE YAPIŞTIRMA (TUTKALLI) LAMİNE PARKE UYGULAMA AŞAMALARI

Yere yapıştırma lamine parke uygulamasında doğru tutkalın seçimi ve üreticinin belirtildiği koşullarda kullanımı son derece önemlidir. Uygulanacak mekan dikkatle incelenerek mekanın özelliklerine uygun tutkal güvenilir bir üreticiden seçilmeli , karıştırma , sarfiyat ve kullanım konusunda tutkal üreticisinin önerdiği yöntemler dikkatle izlenmelidir. Genellikle yere yapıştırma uygulamada ideal tutkal sarfiyatı 1000 gr/m2 civarındadır. Ancak bu miktar şapın düzgünlüğüne bağlı olarak artabilmektedir. Yüksek geçirgenliğe sahip zeminlerde , uygulamadan önce tutkal üreticisinin tavsiye edeceği astar vb. bir maddenin zemine uygulanması gerekebilir.

 • Uygulama sırasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önemlidir:

Sadece tek seferde ve tutkal kurumadan (Maks. 15 Dakika ) yapabileceğiniz kadar alanı tutkallayın.
Yere yapıştırma uygulamada lamba zıvanaları tutkallamayın.
Panelleri birbirine geçirirken takoz ve çektirme demiri kullanın.
Zeminin düzgün olmasına ve panellerin tutkal kuruyuncaya kadar hiç oynamamasına dikkat edin.
Uygulama yapılan zeminde 24 saat yürümeyin. Tam olarak yapışmadığından şüphelendiğiniz noktalarda parkeye parmağınızla tıklatın. Boşluk varmış gibi bir ses duyarsanız bu noktalara ağırlık koyarak yapışmalarını sağlayın.
Beton gibi sert zeminlerde uygulama yaparken taraklı malanın dişleri aşınabilir. Uygulama sırasında bunu kontrol edin ve gerekirse malanızı değiştirin.

14 ) PARKE DÖŞENİRKEN BORULARA GELEN KISIMLAR NASIL AYARLANMALIDIR ?

Zeminden çıkan boruların parkenin kısa kenarına denk gelmesi durumunda boruların yerini panel üzerinde işaretleyin. Boru etrafında genleşme boşluğuda kalacak biçimde işaretli yerlerden panelleri delin. Paneli dairenin merkezinden geçecek şekilde kesin.

 • Boruların uzun kenara paralel olması durumundaysa sadece delinen bölgedeki parçayı çıkarın. Önce bir parçayı , sonra da yapıştırıcı kullanarak kesik parçayı yerine yerleştirin . Boru etrafındaki boşluğu bu iş için yapılmış olan boru dibi halka ile kapatın.

15 ) YERDEN ISITMALI SİTEMLERDEKİ ÖNEMLİ PÜF NOKTALARI NELERDİR ?

 • Yerden Isıtmalı zeminlerde parke uygulanması yukarıda yazılan kurallar haricinde bazı önemli püf noktaları içerir ve bunlara harfiyen uyulması gerekmektedir.
 • Her şeyden önce parke kullanılacak bir zemindeki yerden ısıtma sistemi su bazlı olmalı , zeminde 27 C den daha fazla sıcaklığa neden olmamalıdır. Yerden ısıtmalı bir zeminde parke , ısıtma sistemi çalışıp durdukça daha fazla ısı farklarına maruz kalacağından daha fazla genleşip büzülecek , bu durum zaman içerisinde panellerin ek yerlerinde açılmalara neden olacaktır. Uzun vadede bu etkinin engellenmesi pek mümkün değildir. Ancak bu zorlama ısı ve nem değişimlerine daha hassas olan bazı ağaçlarda rahatsız edici boyutlara varır. Bu nedenle ısı değişimlerine çok hassas olan Kayın ve Akçaağaç lamine parkelerin alltan ısıtmalı mekanlara uygulanması tavsiye edilmemektedir. Zemindeki olası bağıl nemden kurtulmak amacıyla , uygulamadan 3-4 gün önce ısıtma sistemini çalıştımaya başlayın ve uygulaya 2 gün kala sistemi kapatın. Uygulama bittikten sonra sistemi minimum sıcaklıkta çalıştırmaya başlayıp , maksimum sıcaklığa 3-4 gün içerisinde kademeli olarak yükseltin.
 • Her kış ısıtma sisteminizi açtığınızda ısıyı bu şekilde kademeli olarak arttırın. Bu durum parkenin sistemin koşullarına daha kolay uyum sağlamasını sağlayacaktır.

16 ) LAMİNE PARKE BAKIMINDA MEKAN KOŞULLARI NASIL OLMALIDIR ?

Genellikle insan yaşamı için ideal mekan koşullarının lamine parke için de ideal kullanım koşulları olduğunu varsayabiliriz. %30-60 arası bağıl nem lamine parkeniz için ideal ortam koşulunu oluşturacaktır.Özellikler yeni binalarda bu değerlerin üzerinde oluşabilecek bağıl nem parkede normalden fazla deformasyona neden olabilir. Yine özellikle kışları nem oranının %30’un altına düşmemesine dikkat edilmeli , b u tür bir durumda bir nemlendirici kullanılmalıdır.

17) LAMİNE PARKE TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR ?

Günlük temizlik için sadece kuru paspas ya da elektrik süpürgesi kullanabilirsiniz.
Detaylı temizlikte ise elektrik süpürgesi ardından hafif nemli bir bezle silebilirsiniz. Bu iş için paspas yerine bez kullanmanız daha uygun olur çünkü paspas parke üzerinde daha fazla su bırakabilir.
Temizlik yaparken amonyak içermeyen yumuşak temizleme maddeleri kullanabilirsiniz.
Parkenin en büyük düşmanı çamur , kum ve çakıldır. Ticari mekanlarda kapı girişlerinde mutlaka kaliteli paspaslar kullanılmalıdır.
Parke üzerinde kullandığınız tekerlekli sandalyelerin yumuşak tekerlekli olmasına dikkat edin ya da bu sandalyelerin altında koruyucu mat kullanın .
Ağır eşyaların ayaklarının altına kaliteli keçe koruyucular yapıştırın ve bu tür eşyaları parke üzerinde kaydırarak taşımamaya çalışın.
Parke üzerine herhangi bir sıvı dökülmesi durumunda bu sıvıyı hemen silin , zemin üzerinde beklemesine izin verirseniz parkenizde deformasyona neden olabilirsiniz.
Lekeler için;

 • Yiyecek, içecek lekelerini az nemli bir bezle, tercihen ahşap temizleyici ile siliniz. Yapışkan madde, mürekkep, ruj, şerit sürtünme izleri gibi zor lekeleri önce ahşap temizleyici ile ovarak silinizi ardından mineral suyu ile nemlendirilmiş bez ile temizleyiniz. Yanmış, kopmuş, çizilmiş parkeler için tedarikçinizle görüşünüz.

18) LAMİNE PARKEDE SİSTRE CİLA İŞLEMİ NASILDIR ?

 

Lamine parkeler üretim aşamasından cilalı veya yağlı bir şekilde çıktığı için döşeme sonrası sistre cila gerektirmez. Ancak masif parke gibi defalarca sistre cila işlemi yapılabilir.Cila işlemi hava sıcaklığı 13 Cº’nin altına düştüğü zamanlarda başlatılmamalıdır.

19) KAŞIKLAMA VE KAMBURLAŞMA KAVRAMLARI NEDİR ?

Parke yüzeyini ve tabanının aldığı suya ve neme bağlı olarak kenarlarının yüksek ortasının çukur bir hal almasına kaşıklama denir. Ortamdaki bağıl nem miktarındaki artış da kaşıklamaya sebep olabilir. Kaşıklamaya sebep olan etken belirlenip ortadan kaldırılmadan sistre ve cila işlemi yapılırsa işlem tamamen başarısızlıkla sonuçlanacaktır.Parkenin kenarlarının çökük, ortasının yukarıya doğru bombe yapmasına da kamburlaşma denir. Bunun da sebebi nem dengesini bozulmasıdır.

20) HANGİ MEKANA HANGİ YÜZEY SEÇENEĞİ OLABİLİR?

Trafik sirkülasyonu düşük mekanlarda, ahşabın doğal dokusuna ulaşmak ve onu hissetmek için yağlı yüzey seçenekleri mükemmel sonuç verir. Mat ve doğal görünüm için de yağlı yüzeyli parkeler önerilmektedir.Trafik sirkülasyonunun yoğun olduğu, parlak ahşapla daha modern mekanlar yaratılmak istendiği durumlarda cilalı parkeler seçilmelidir.

Bir Cevap Yazın